Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 20.12.2011
Rekisterin pitäjä
Kauppapuutarhaliitto ry
Larin Kyöstin tie 6, 00650 Helsinki
Puh. 09 7288 210
Fax 09 7288 2111

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen
puh. 09 7288 210

Rekisterin nimi
Kauppapuutarhaliitto ry:n menekinedistämiskampanjoiden kisarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään osallistujan suostumuksella Kauppapuutarhaliitto ry:n menekinedistämiskampanjoiden kisoista ja muista tapahtumista tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, kotipaikka ja markkinointioikeus sähköpostiin ja matkapuhelimeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään Kauppapuutarhaliitto ry:n menekinedistämiskampanjoiden kilpailujen osallistumissivuilla, esim. www.vihannes.net.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun kävijärekisterille, ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten, ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kävijärekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Kauppapuutarhaliitto ry:n yhteistyökumppanin Mainostoimisto SST Oy:n palvelimella. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.